เกี่ยวกับเรา

บริษัท เค เจ ดับบลิว เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 89/38 หมู่บ้านลภาวัน 15 หมู่ที่ 2 ซอย 8 ถนนราชพฤกษ์ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร.02-199-3755 แฟกซ์. 02-199-3756

 

นอกจากการให้บริการด้านงานทำความสะอาด และบริการด้านรักษาความปลอดภัยแล้ว บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจขนส่งให้กับภาค อุตสาหกรรมขนาดย่อม และขนาดใหญ่ให้รวมถึงคลังสินค้าทั่วไป โดยใช้ชื่อ หจก.พิสิฐพงศ์ทรานสปอร์ต ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 มีรถขนส่งตั้งแต่ รถกระบะ 4 ล้อเล็ก จนถึง 22 ล้อ จำนวน 120 คัน โดยมีพนักงานให้บริการด้านขนส่ง และคลังสินค้ามากกว่า 150 คน

 

บริษัท KJW Service ของเรานั่นได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 9001 เป็นการรับรองถึงการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ ซึ่งการรับรองมาตราฐานของ ISO เป็นการยอมรับทั่วโลกและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติของอุตสาหกรรม

นอกจากนั่น บุคลากรของเราก็ยังต้องฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริงๆ เพื่อเสริมทักษะการทำงานรวมถึงยังมีการอบรมด้านจริยธรรมคุณธรรมต่างๆ อีกด้วย และบริษัทของเราก็ยังได้รับความไว้วางใจให้ทำความสะอาดกับบริษัทชั้นนำของประเทศ เช่น King Power , SCG , CP All เป็นต้น

black-ribbon